Uw browser is verouderd. De pagina wordt mogelijk niet correct getoond. Gebruik een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.
Bepalingenviewer: Tabel Diagnostische Bepalingen versie 37 (14 juli 2021) // Bepalingenclusters 16 (25 februari 2021)
Memo Omschrijving arrow_drop_up
MD meting: differentiatie 1
MC meting: concentratie 1
MA meting: analyse 1
MF meting, vrij 5
IM medische indicatie 2
LI links 7
KW kwantitatief 1
OO in oor gemeten 7
GR groeivoorspelling 10
FB formule / berekening 7
SC cyclusafhankelijke spiegel 1
CO cyclus, ovulatoire fase 1
CV contrast 10
CN confirmatie 5
CD cascade diagnostiek 9
BO boven 10
BH bevolkingsonderzoek, oproep huisarts 2
BG bevolkingsonderzoek, oproep GGD 2
BV bevolkingsonderzoek 2
SB belastingstest 1
AX axillair gemeten 7
AC achter 10
2U 2 uur 1
1U 1 uur 1