Bepalingenviewer: Tabel Diagnostische Bepalingen versie 34 (12 juni 2020) // Bepalingenclusters 15 (19 februari 2020)
Memo Omschrijving arrow_drop_down
MI meting: index, quotiënt, ratio 1
MK meting: klaring 1
MM meting: microscopie 1
MG meting: per gezichtsveld 1
MP meting: percentage 1
MS meting: spectrum 1
MH meting: thuismeting 9 25
MT meting: totaal 1
MU meting: uitslag kweek 1
DI na dieet 1
DO na dorsten 1
SP na provocatie 1
NN niet nuchter 1
NU nuchter 1
ON onder 10
OR oraal gemeten 7
QQ overig 5
PL patiënt: liggend 1
PM patiënt: lopend (mobiel) 1
PS patiënt: staand 1
PZ patiënt: zittend 1
PO POC Point Of Care test 25
RE rechts 7
RC rectaal gemeten 7
SR reeks bepalingen 1